Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Nuray BABADAĞ

0312 485 55 55
n.babadag@ankaragolbasi.bel.tr

Ulusal kalkınma stratejileri, politikaları ve yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının belirlenmesi, amaçlarının oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar. Çalışmalar çerçevesinde Belediye’nin “Stratejik Planı”nı ve buna bağlı olarak “Performans Programı”nı oluşturur. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak “Faaliyet Raporunu” hazırlar. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapar. Belediye’nin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlar. Belediyenin görev alanı giren konularda hizmetleri etkileyecek dış faktörleri inceler, kurum içi kapasite araştırması yapar, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz eder, “Kent Konseyi” ile ilgili sekreterya hizmetini yürütür ve Başkanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yerine getirir.