Gölbaşı 360 Gölbaşı'nın 5G'si Ankaragücü Bilet Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, TULUNTAŞ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN, MÜLKİYETİ MALİYE HÂZİNESİ ADINA KAYITLI, 1416 VE 1417 NUMARALI PARSELLERE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 17.11.2023 TARİHLİ VE 7807 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE ONAYLANMIŞ OLUP, CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI TARAFINDAN 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN EK-3 ÜNCÜ MADDESİ İLE 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 29 UNCU MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ONAYLANAN İMAR PLANLARI 18.11.2023 TARİHLİ VE 32373 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

    SÖZ KONUSU İMAR PLANI 04.12.2023 TARİHİ İTİBARİYLE 1 (BİR) AY MÜDDETLE BELEDİYE İLAN PANOSU VE DİĞER İLAN YERLERİNDE ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

    AYRICA SÖZ KONUSU İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇILABİLECEK DAVALARDA 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 11. MADDESİNİN UYGULANMAYACAĞININ VE 20/A MADDESİNDE YER ALAN "... İVEDİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA AÇMA SÜRESİ OTUZ GÜNDÜR..." HÜKMÜNE TABİDİR.

    İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.


Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023

Bitiş Tarihi: 4 Ocak 2024


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, TULUNTAŞ MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE YER ALAN, MÜLKİYETİ MALİYE HÂZİNESİ ADINA KAYITLI, 1257 NUMARALI PARSELE İLİŞKİN 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 17.11.2023 TARİHLÎ VE 7806 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE ONAYLANMIŞ OLUP, CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI TARAFINDAN 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN EK-3 ÜNCÜ MADDESİ İLE 4046 SAYILI ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUNUN GEÇİCİ 29 UNCU MADDESİ ÇERÇEVESİNDE ONAYLANAN İMAR PLANLARI 18.11.2023 TARİHLİ VE 32373 SAYILI RESMÎ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR.

    SÖZ KONUSU İMAR PLANI 04.12.2023 TARİHİ İTİBARÎYLE 1 (BÎR) AY MÜDDETLE BELEDİYE İLAN PANOSU VE DİĞER İLAN YERLERİNDE ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

    AYRICA SÖZ KONUSU İMAR PLANLARINA YÖNELİK AÇILABİLECEK DAVALARDA 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNUN 11. MADDESİNİN UYGULANMAYACAĞININ VE 20/A MADDESİNDE YER ALAN "... İVEDİ YARGILAMA USULÜNDE DAVA AÇMA SÜRESİ OTUZ GÜNDÜR..." HÜKMÜNE TABİDİR.

    İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.


Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023

Bitiş Tarihi: 4 Ocak 2024


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, SUBAŞI MAHALLESİ, “119721 ADANIN KUZEYBATISINDAKİ PARK ALANINDA DOĞALGAZ REGÜLATÖRÜ YERİ AYRILMASINA İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ” GÖLBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.06.2023 GÜN VE 218 SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLMÜŞ, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NÎN 10.10.2023 GÜN VE 1393 SAYILI KARARIYLA AYNEN ONAYLANMIŞ OLUP; 17.11.2023 TARİHİ İTİBARİYLE 1 (BİR) AY MÜDDETLE BELEDİYE İLAN PANOSU VE DİĞER İLAN YERLERİNDE ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

    İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.


Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023

Bitiş Tarihi: 17 Aralık 2023


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    GÖLBAŞI BELEDİYESİ MECLİSİ’NİN 02.12.2022 TARİH 540 SAYILI, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14.03.2023 TARİH 408 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1/1000 ÖLÇEKLİ AHİBOZ MAHALLESİ ÖZEL SOSYAL ALANI (HAYVAN BAKIM EVİ) İMAR PLANLARINA GÖRE HAZIRLANAN ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, AHİBOZ MAHALLESİ KADASTRONUN 116572 ADA 1, 2 VE 3 NOLU PARSELLERİNDE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ İLE 3290 SAYILI KANUNUN EK-1 MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN İMAR UYGULAMASI GÖLBAŞI BELEDİYE ENCÜMENİNİN 05.09.2023 TARİH VE 36/1022 SAYILI, ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİNİN 26.10.2023 TARİH VE 2015/2412 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞ OLUP; 16.11.2023 TARİHİ İTİBARİYLE l(BİR) AY SÜREYLE BELEDİYE İLAN PANOSU VE DİĞER İLAN YERLERİNDE ASKIYA ÇIKARTILMIŞTIR.

    İLGİLİLERE ÖNEMLE DUYURULUR.


Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023

Bitiş Tarihi: 16 Aralık 2023