İmar Askı Panosu


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN

GÖLBAŞI BELEDİYE MECLİSi'NİN 05.06.2014 TARİH. 144 SAYILI KARARI; ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12.08.2014 TARİH VE 1274 SAYILI KARARI İLE ONAYLANAN 1'1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINA GÖRE HAZIRLANAN ANKARA İLİ, GÖLBAŞI İLÇESİ, TULUNTAŞ MAHALLESİ iMARIN 120581 ADA l NOLU PARSELDE 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİ ile 3290 SAYILI KANUNUN EK-I MADDESİ GEREĞİNCE YAPILAN İMAR UYGULAMASI GÖLBAŞI BELEDİYE ENCÜMENİ’NİN 24.10.2019 TARİH VE 75/432 SAYILI KARARI VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ'NİN 13.02.2020 TARİH 352/527 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞ OLUP: 09.03.2020 TARÎHİ İTİBARİYLE 1(BİR) AY SÜREYLE BELEDİYE İLAN PANOSU VE DİĞER İLAN ASKIYA ÇIKARILMIŞTIR.


Yayın Tarihi: 9 Mart 2020

Bitiş Tarihi: 8 Nisan 2020