Yapılandırma Başvurusu Gölbaşı'nın 5G'si Online Eğitim Spor Tesisleri Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    Bakanlık Makamının 23.02.2023 tarih ve 3511225 sayılı Olurları ile onaylanan 1/1000 ölçekli Emirler Mahallesi Uygulama İmar Planına, göre hazırlanan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Emirler Mahallesi kadastronun 124013 ada 4 nolu  3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile 3290 sayılı parselinde kanunun Ek-1 maddesi gereğince yapılan İmar Uygulaması Gölbaşı Belediye Encümeninin 09.05.2023tarih ve 20/582 sayılı, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 25.05.2023 tarih ve 876/1087 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; imar uygulamasına ait ilan metni ekte sunulmuştur. 02.06.2023  tarihi itibariyle  1 (bir) ay süreyle Belediye internet sitesi imar askı panosu ve diğer ilan yerlerinde askıya çıkartılmıştır.

    İlgililere önemle duyurulur.


Yayın Tarihi: 2 Haziran 2023

Bitiş Tarihi: 2 Temmuz 2023


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.02.2013 tarih ve 319 sayılı kararı ile onaylanan1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre hazırlanan Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, İncek Mahallesiİmarın 112165 ada 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 nolu parsellerinde 3194sayılı İmar Kanununun 18. maddesi ile 3290 sayılı kanunun Ek-1 maddesi gereğince yapılan imar uygulaması Gölbaşı Belediye Encümeni'nin 21.03.2023 tarih 13/399 sayılı kararı ve Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 19.04.2023 tarih 704/891 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup; imar uygulamasına ait ilan metni ekte sunulmuştur. 29.05.2023 tarihi itibariyle 1 (bir) ay süreyle Belediye internet sitesi imar askı panosu ve diğer ilan yerlerinde askıya çıkartılmıştır.

    İlgililere önemle duyurulur.


Yayın Tarihi: 29 Mayıs 2023

Bitiş Tarihi: 29 Haziran 2023


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    İlgide kayıtlı yazı ile; Gölbaşı Belediye Meclisi'nin 05.11.2022 tarih ve 528 sayılı kararı tadilen ile uygun görülen Ankara ili, Gölbaşı ilçesi "Yaylabağ (Bursal) Mahallesi Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı" Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2023 gün ve 407 sayılı kararı ile tadilen onaylandığı Belediyemize bildirilmiştir.

    İlgide kayıtlı yazıya istinaden Ankara ili, Gölbaşı ilçesi " Yaylabağ (Bursal) Mahallesi Toplu Konut Alanı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı", 22.05.2023 tarihi itibariyle 1 (bir) ay müddetle ilan panosu ve diğer ilan yerlerinde askıya çıkartılmıştır.

    İlgililere önemle duyurulur.


Yayın Tarihi: 22 Mayıs 2023

Bitiş Tarihi: 22 Haziran 2023


GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

    İlgide kayıtlı yazı ile Gölbaşı Belediye Meclisinin 02.12.2012 gün ve 541 sayılı kararı ile uygun görülen Ankara ili, Gölbaşı  ilçesi, Çayırlı Mahallesi  Kırsal  Yerleşme  ve  Gelişme Alanlarına Ait Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlara İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.03.2023 tarihli ve 381 sayılı kararıyla onaylandığı bildirilmiştir.

    Çayırlı Mahallesi Kırsal Yerleşme ve Gelişme Alanlarına Ait Uygulama İmar Planına Yapılan İtirazlara İlişkin Uygulama  İmar  Planı  Değişikliği  1/1000  Ölçekli  Uygulama  İmar  Planı Değişikliğinin, 11.05.2023 tarihi itibariyle bir ay müddetle ilan panosu ve diğer ilan yerlerinde askıya çıkartılmıştır.

    İlgililere önemle duyurulur.


Yayın Tarihi: 11 Mayıs 2023

Bitiş Tarihi: 11 Haziran 2023