Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Sağlık İşleri Müdürlüğü

Atakan Gündüz

0312 485 55 55


Birinci Basamak Sağlık Hizmeti (sağlığın teşviki, koruyucu sağlık hizmetleri ile teşhis, tedavi hizmetlerinin bir arada verildiği sağlık hizmeti), Diş Polikliniği, Hasta Nakil Hizmeti, Çevre Sağlığı Hizmeti, Cenaze Hizmetleri, Engelli Hizmetleri ve Veterinerlik Hizmetleri’ni önceliği İlçe halkı olmak üzere tüm vatandaşlarımıza sunar.

Bünyesinde bulunan Poliklinik ile birinci basamak sağlık hizmeti, diş muayene ve danışmanlık hizmeti, evde pansuman ve ilaç uygulamaları hizmetleri sunar.

Bünyesinde bulunan Hasta Nakil Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine ve Gölbaşı Belediye Meclisi kararlarına uygun olarak ilçe sınırlarımız içinde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik evden sağlık kuruluşuna, sağlık kuruluşundan eve hasta nakil hizmeti verir.

Sıhhi ve gayri sıhhi 2 ve 3ncü sınıf iş yerlerini denetler, İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına uygunluk belgesi verir. Tüm yıl boyunca alan kontrolü yaparak Biyosidal mücadele çalışmalarını yürütür. Halkın sağlığını ilgilendiren her türlü konuda çevre sağlığı hizmeti verir.

İlçemiz sınırları içerisinde evlerinde vefat eden vatandaşlarımıza defin ruhsatı düzenler ve cenaze nakil hizmeti sunar.

Belediye’ye ait halka açık yüzme amacıyla kullanılan açık ve kapalı yüzme havuzlarının sularının hijyenik şartlara uygunluğunu ve yüzme havuzu suyunun kalite standartlarının belirlenmesi, denetlenmesi ve izlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen 6.03.2011 tarih ve 27866 sayılı “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmeliği” uygular ve uygulatır.

Yaşlı, engelli, bakıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamak üzere araştırma yapar, ihtiyaçları belirler, ihtiyaçları gidermeye yönelik planlamalar yapar, sonuçları başkanlık makamına sunar. Başkanlık Makamı ve Belediye Meclis’ince uygun görülenleri uygular ve uygulatır.

Mevcut Kanun, Yönetmelik ve Gölbaşı Belediye Meclisi kararlarına uygun olarak veterinerlik hizmeti sunar.

Afet ve ulusal kriz zamanında ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapar, Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunur ve destek sağlar. Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.