Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Burak AKSEL

0312 485 55 55
b.aksel@ankaragolbasi.bel.tr

Gölbaşı ilçe sınırları içerisinde bulunan imar planında park, bahçe, mesire, rekreasyon, spor ve çocuk oyun alanı olarak ayrılan yerler, yaya yolları, refüjler, meydanlar vb. ile kamusal alanların etüt, plan ve uygulama projelerini hazırlar, projesine uygun şekilde yapısal ve bitkisel imalatları gerçekleştirmek için işleri yapar ya da yaptırır.

Mevcut park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları, spor sahaları, çocuk oyun alanları vb. ile refüjlerdeki yeşil alanların, kamusal alanların bakım ve onarımını yapar. Söz konusu alanlara uygun koşullarda ağaç, ağaççık, çalı, mevsimlik çiçek dikim ve sökümü ile çim alanların ekim ve sökümü, yeşil alanların mevsim itibariyle; ağaçların periyodik budama işlemi, ağaç, ağaççık, mevsimlik çiçek ve çim alanların hastalık ve zararlılarından korunması ile yabani otlardan arındırılması içen zirai mücadele çalışmaları yürütür. Ayrıca bu alanların genel temizliği, yeşil alanlarda sulama tesisatı, kent mobilyaları temini, montajı ve bakım-onarımı, kent estetiği için süsleyici materyaller (çiçeklik, havuz, heykel vb.) yapar veya ihale yolu ile yaptırır.

Belediye için gerekli bitkisel materyali temin etmek için sera ve fidanlık alanları kurar, geliştirir, bitkisel materyalleri üretir ya da satın alır.

Botanik, hobi bahçeleri oluşturur ve halkın kullanabileceği hale getirir.

Park ve yeşil alanlarda alternatif enerji kullanımı ve enerji tasarrufuna yönelik önlemler alır ve gerekli düzenlemeleri yapar.

İlçe halkının yaşanabilir çevre, örnek bahçe, yeşil alanlar oluşturma ve korunması konusunda bilgisi ve görgüsünü artırmak için bayramlar, festivaller, sergiler, kurslar, eğlenceler ve yarışmalar düzenler ve düzenlettirir.

Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını artırmak, sağlıklı ve uygar bir kent görünümü için Gölbaşı’na kentsel kimlik kazandıran, yaşanabilir bir kent dokusunu oluşturan sosyal, kültürel, turizm ve eğitime dönük proje uygulamaları ile yaygın bir hizmet sunan örnek bir belediye olmak için vatandaşlarımıza çevre bilinci aşılar. Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.