Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


09.04.2020

ANKARA

GÖLBAŞI BELEDİYESİ

 

Çalışanlar İçin Aydınlatma Metni


Gölbaşı Belediye Başkanlığı olarak Kişisel Veri Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmamız hakkında küçük bir açıklama yapmak isteriz.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme


Gölbaşı Belediye Başkanlığı olarak kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Veri Sorumlusu Gölbaşı Belediye Başkanlığı tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir


Kanunla İlgili Bazı Terimler, Tanımlar

 

Kişisel veri: Bu kanun kapsamında kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmaktadır.


Coronavirüs(Covid-19) şüphesi durumunda bazı sağlık bilgilerinizin yetkili kamu kurumları ve sağlık kuruluşları ile paylaşılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişisel veri güvenliğine özel önem gösterilmesi gerekmektedir. Daha detaylı bilgileri  koronavirüs için https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ KVKK için www.ankaragolbasi.bel.tr/kvkk ve www.kvkk.gov.tr adreslerinden elde edebilirsiniz. Sizi şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz.