Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sami EMRE

0312 485 55 55
s.emre@ankaragolbasi.bel.tr

Başkanlıktan gerek Belediye Meclisine gerekse Belediye Encümenine gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlar. Belediye Başkanı tarafından belirlenen Belediye Meclisi toplantı gündemlerini Başkanın emirlerine göre hazırlatıp, gündemin zamanında Meclis Üyelerine dağıtılmasını sağlar. Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanan evrakların süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin eder.Kurumun ve müdürlüğün genel evrak ve gelen-giden evrak ile ilgili işlemlerini yürütür.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre nikâh iş ve işlemlerini yapar, belediyemize evlilik işlemleri için müracaatta bulunan kişilerin mevzuat hükümleri çerçevesinde nikâh akdini gerçekleştirir ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.