Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Sevgi Er

0312 485 55 55


Gölbaşı Belediye sınırları içerisinde hizmet veren esnafın işyeri ruhsat düzenini, sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanır.

İş yeri açma çalışma ruhsatlarına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri bu kanun ve yönetmeliği bağlayan diğer kanunlara istinaden belediyemiz sınırları içerisinde yönetmelikte belirtilen sıhhi, 2. sınıf gayrisıhhi ve 3. sınıf gayrisıhhi işyerleri ile sıhhi iş yerlerinin ruhsatlandırılması ve yönetmelikteki niteliklere uygunluğun denetlenmesi konusundaki görevleri yerine getirir.

2005/9207 Karar Sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmeliğin 38.maddesine istinaden içkili yerlere ve çay bahçelerine halkın huzur vesükûnu ile kamu istirahati açısından sakınca bulunmaması kaydıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının verdiği olur yazısına istinaden ölçüm ve kontrolü müteakip canlı müzik izni verir.

11/06/2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Kanunla değişik 4250 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları gereği bu kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerlere mesafe yazısı verir.

19 Şubat 2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 25564 sayılı nargile tütün mamulleri içilen işyerlerine ait alan/alanlara sunum uygunluk belgesi verilmesi ile bu yerlerin işletmesinde uyulması gerekli hususlar hakkında tebliğin 4’üncü maddesine istinaden “Nargile Uygunluk Belgesi” verir.

Bağlama kütüğü ruhsatnamesi Türkiye kara sularında geçerli olup, bağlama kütüğü kayıt servisinde gemi, deniz ve içsu araçlarının kaydı, vizesi (muayenesi), nakil ve satış işlemlerinin yapılmasını sağlar.

Ölçü ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerini yapar.

Alo Ruhsat hattı ( 0312 485 54 54 )ile Gölbaşı esnafının işyeri işlemleri konusunda yardımcı olmak ve gerekli hassasiyet ile ön bilgi verir ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.