Kurs Kayıt Çınar Ağacı Bağışı Üniversiteliler Caddesi Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Kırsal Hizmetler Müdürlüğü

Eray Uğur KUTSAL

0312 485 55 55
info@ankaragolbasi.bel.tr

KİŞİSEL BİLGİ

Doğum yeri ve   Tarihi : Haymana, 30 Ağustos 1975


EĞİTİM DURUMU

Yüksek Lisans : İç Denetim ve İç Kontrol (AA), İşletme Bölümü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2019 

Lisans : Tarım Ekonomisi Bölümü,  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir, 1999

İŞ TECRÜBESİ

Şube Müdürü : Kırşehir Şube Müdürlüğü, TMO Genel Müdürlüğü, Kırşehir 2020

Ziraat Mühendisi : Ürün Teknolojisi ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü,  TMO Genel Müdürlüğü, Ankara

Ziraat Mühendisi : İç Kontrol Şube Müdürlüğü,  TMO Genel Müdürlüğü, Ankara

Ziraat Mühendisi : Mevzuat ve Yönetimi Geliştirme Şube Müdürlüğü, Ankara

Ziraat Mühendisi : Fındık Alım-Muhafaza Şube Müdürlüğü, Ankara

Ziraat Mühendisi: Tarım Sigortaları Havuzu A.Ş.  (TARSİM) İstanbul, 2008

Danışman : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Müsteşarlığı, Ankara, 2005

Yönetim Kurulu Üyesi : Bumas Karaman Bulgur A.Ş. Karaman, 2004-2006

İşletme Müdürü: T.M.O. Vakfı, Ankara, 2005

Anketör : Sanayi Sayımı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ankara, 2003

Staj : Tarım Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı, DPT), Ankara 1998

SERTİFİKALAR

 Risk Yönetim Sistemi Eğitimi (TS EN ISO 3100) : Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Ankara, 2017

Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi (TS EN ISO 9001:2015): Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Ankara, 2017

Proje Hazırlama Eğitimi (IPA II Kurumsal Kapasite Oluşturma Alt Sektörü) : Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ABDGM, Antalya, 2016

Kontrol Öz Değerlendirme Eğitimi (CCSA) : Kamu İç Denetçiler Derneği (KİDDER) Ankara, 2016

Kurumsal Risk Analizi ve Yönetimi Eğitimi: Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ankara, 2015

G20 ve Kamu Yönetiminde Kalite : KALDER, Ankara, 2015

Kurumsal Risk Yönetimi : Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), İstanbul 2014

Kamuda Etkili Yönetim İçin İç Denetim : TİDE, Ankara, 2014

Sertifikalı Kamu Denetçiliği Eğitimi (CGAP) : KİDDER , Ankara 2014

Kalite Yönetim Sistemi ve İç Tetik Eğitimi (TSE EN ISO 9001:2015): TSE, Ankara 2017

Ms Project ile Proje Planlamai İzleme ve Kontrol Eğitimi : Project Management Institute (PMI), Ankara 2014

Proje Yönetim Metodolojisi : PMI, Ankara, 2014

Kamuda İç Kontrol ve Risk Yönetimi (COSO) : Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Ankara, 2014

AB Uzmanlığı : Avrupa Toplulukları Araştırma Uygulama Merkezi (ATAUM), 51.Dönem, Ankara, 2013

AB Temel Eğitimi : ATAUM, Ankara, 2013

Tarım Sigortaları Eksperi (TARSİM) : Hazine Müsteşarlığı, Ankara, 2006

YAYINLAR

Makale : İç Kontrol Sistemi ve TMO, Türk Tarım Dergisi Sayı: 217, Ankara 2014

AB Uzmanlık Ödevi : AB Ülkelerinde Ödeme/Müdahale Kurumları ve Türkiye İçin Toprak Mahsulleri Ofisinin Önemi, ATAUM, Ankara, 2013

Lisans Bitirme Ödevi : Tarımsal Teşkilatlanmada Tarımsal Sulama Birliklerinin Yeri ve Önemi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü İzmir, 1998 

Yüksek Lisans Ödevi : Şirket Büyümelerinde Proaktif Hile Riski Yönetimi, İşletme Bölümü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara, 2019


SOSYAL AKTİVİTELER

 Üye : Türkiye İç Denetim Enstitüsü

Satranç : İyi Derecede


Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Genel Muhasip, Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreter görevlerinde bulunmuştur.