Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Halis YILDIZ

0312 485 55 55
h.yildiz@ankaragolbasi.bel.tr

Gölbaşı Belediyesi teşkilatı içerisinde görev yapan personelin; atama, terfi, nakil, izin, emeklilik, sağlık, sicil, disiplin, intibak, mal bildirimi, güvenlik soruşturması, maaş ve ücretlerin tahakkuk işlemleri, aday memurların asli memurluğa atanmaları,yan ödeme,özel hizmet, arazi ve yabancı dil tazminatları, ikramiye, fazla çalışma, askerlik, pasaport, vekalet, görevlendirme, seyahat, ayrılma, istifa ile hizmet içinde gelişen şartlara göre yetiştirilmeleri için yurt içi ve yurt dışı eğitim faaliyetleri vb. iş ve işlemlerini yerine getirir. Belediye Teşkilatı içerisinde yer alan kadrolarla ilgili olarak Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar doğrultusunda iş ve işlemler yapar. Diğer yandan disiplin kurulları ile işçi personelin toplu iş sözleşmelerinde sekretarya hizmetleri de Müdürlük tarafından sunulur. Müdürlük ayrıca Norm Kadro gereği bünyesinde bulunan Hukuk İşleri Birimi ile Belediye tarafından açılan dava ve icra takiplerini,dava dosyalarının takibi ve genel çalışmaları, Belediye aleyhine açılan dava ve icra takiplerini yürütür ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.