Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Zehra ÇİMEN

03124855555
z.cimen@ankaragolbasi.bel.tr

Stratejik Amaç: Gölbaşı’nın kentsel gelişiminin sağlaması; sosyal ve kültürel donatı alanları ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturulması amacıyla imar planlarını bu doğrultuda yaparak kentimizin bu prensip ile büyümesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 1: Planlama sürecinde Gölbaşı Belediye sınırları içinde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce,diğer alanlarda ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılaşmaya açılmış bütün alanların imar planları ve imar uygulamalarını tamamlamaktır.

2: İmar Planı ve İmar uygulaması bitirilmiş yerde imar kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapı ruhsatını vermek,devam eden inşaatların proje ve eklerine uygun olarak inşaatların yapımı sağlanarak; depreme, yangına, ısı yalıtımına uygun ,yaşanabilir kentin büyümesi amaçlanmaktadır.