Online İşlemler

E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


img
Fen İşleri Müdürlüğü

Burak AKSEL

0312 485 55 55
b.aksel@ankaragolbasi.bel.tr

Belediye sınırları içerisinde ve mücavir sahalarda imar planları gereğince yeni yollar açar bunun için gerekli proje, keşif, ön hazırlıkları yapar, onaylar veya onaylatır. Genişliği 15 metre altında olan yolların bakım ve onarımlarını bordür ve tretuvarlarını, asfalt kaplamalarını veya yamalarını yapar veya yaptırır. Karla ve buzla mücadele için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve mücadelesini yapar.

Yolların, kanalların, asfalt ve sanat yapılarının, tesislerin ilk yapıldıkları veya sonradan ıslah edildikleri standartta tutulmalarını ve  güvenlikle kullanılmalarını sağlayacak şekilde sürekli bakım ve onarımlarını yapar ve bunların yapımı, onarımı, bakımı ve diğer hususlar hakkında teknik esaslarla vasıf ve şartların değiştirilmesi ya da ilavesi için Başkanlığa teklifte bulunur, gerektiğinde Belediyenin taş, mıcır ve kum ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeteri kadar taş ve kum ocağı işletir.

Belediyenin resmi inşaatlarının yapım ve onarımını bizzat yapar veya yasaların tayin ettiği usullere uygun olarak yaptırır, geçici ve kesin kabul işlemlerini neticelendiririhtiyaç duyulan yerlere kent mobilyalarının tamirat, imalat ve montajını yapar.

Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde mevcut veya sonradan açılacak çeşitli atölyelerin verimli ve ekonomik olarak çalışmalarını düzenler ve takip eder. Yapım ve bakım makineleri ile her türlü taşıtların, atölye araç ve gereçlerinin Belediyeye ait bütün makine ve araçların muhafaza, iyi kullanma, bakım ve onarımlarını, malzeme ve bakım ikmalini yapar.

Tadilat ve onarım projeleri ve bu projelere ilişkin keşif ve hesaplarını, özel şahıslar ve kooperatifler tarafından Belediyemiz denetiminde yapılan yolların kabulünü yapar. Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.