Özel Kalem Müdürlüğü
Osman BOSTANOĞLU
Özel Kalem Müdürü

TELEFON : 0312 485 50 00
E-MAİL : o.bostanoglu@ankaragolbasi.bel.tr

Belediye Başkanının emirlerini ilgili birim ve yerlere ileterek sonuçlarını izler. Belediye Başkanının ağırlama, kutlama, tören, haberleşme, temsil,yurt içi ve yurt dışı seyahat giderlerinin gerekli yazışmalarını ve tahakkuk işlemlerini yürütür ve telefon görüşmelerini sağlar.

Belediye Başkanının protokolle ve vatandaşla olan tüm görüşmelerini bir program içerisinde sağlayarak, Başkanlığa gelen randevu taleplerini bir liste halinde iletir, vatandaşların sorunlarının çözümlenmesi için ilgili birim ve kuruluşlarla gerekli koordineyi sağlar. Belediye Başkanının katılması gerekli olan ve katılmayı düşündüğü açılış, tören ve toplantıları programa alıp, günü gününe Belediye Başkanına hatırlatarak katılımını sağlar. Başkanın her türlü tebrik ve kutlama mesajlarının ilgililere ulaşması hizmetini yerine getirir.

Belediye Başkanı, Başkan Vekili, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Encümen ve Denetim Komisyonu Üyeleri ile Denetim Komisyonunda görevlendirilen uzman kişilere ödenecek, maaş ve diğer özlük hakları ile huzur hakkı ve ödeneklere ilişkin iş ve işlemleri yapar.

Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yaparak bu haberlerin kupür, fotoğraf, slayt ve kasetlerini temin ederek cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesini sağlar. Belediyede, halkla ilişkilerin kurulup, geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlayarak bu amaçla toplantı, anket, ziyaret ve tanıtım faaliyetleri yapar. Müdürlük ayrıca iş takibi, ziyaret ve benzeri sebeplerle gelenlerin sorunlarının hızlı ve tam olarak çözülmesi için gerekli her türlü düzenleme ve görevlendirilmeleri yaparak gerekli tedbirleri alır ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.