Yazı İşleri Müdürlüğü
Sami EMRE
Yazı İşleri Müdürü

TELEFON : 0312 485 55 55
E-MAİL : s.emre@ankaragolbasi.bel.tr

Başkanlıktan gerek Belediye Meclisine gerekse Belediye Encümenine gönderilen evrakların kanun, tüzük, yönetmelik emir ve kararlar ışığında işlem görmesini sağlar. Belediye Başkanı tarafından belirlenen Belediye Meclisi toplantı gündemlerini Başkanın emirlerine göre hazırlatıp, gündemin zamanında Meclis Üyelerine dağıtılmasını sağlar. Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanan evrakların süresi içinde ilgili birimlere iletilmesini temin eder. Müdürlük ayrıca makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.