Doğal Hayat ve Kuş Cenneti

Gölbaşı ilçesi, havza alanından dolayı doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliği olan bir yerleşimdir. Mogan ve Eymir gölleri, bu göllerde yaşayan 100’lerce çeşit nesilleri tükenen kuş çeşitleri, endemik olarak yetişen tehlike altında olan sevgi çiçeği ve göllerin çevresinde yaşayan birçok canlı çeşidiyle çok hassas bir ekosistem bölgesidir. Gölbaşı ilçesi yaban hayatı yönünden oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. Mogan ve Eymir gölleri üreyen, kışlayan, göç dönemlerinde kısa süreli olarak gözlenen ve tüm yılı göl civarında geçiren çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Bölgedeki “Sulak-Bataklık Alanlar” sayısız bitki ve hayvan türünün yaşayabilmesi için, bağımlı olduğu suyu ve birincil üretimi sağlayan, canlı tür ve çeşitliliğinin beşiğidir. Bu nedenle birçok canlı türünün yaşamını devam ettirebilmesi için stratejik öneme sahiptirler.

Mogan’da Türkiye’de yaşayan 456 kuş türünden 201’i barınıyor. Mogan Gölü ”A” sınıfı (sulak alan bir defada 25.000’in üzerinde sukuşu barındırması) nitelikte sulak alandır. Mogan Gölü’nde geçtiğimiz son 20 yılda kış aylarında gerçekleştirilen su kuşu sayımlarında bir defada 40 bin ‘den fazla kuş sayıldığı dönemler olmuştur. Mogan’da birebir sazlıklara bağımlı yaşayan kuş türlerinin en önemlilerini; balıkçıllar, sukuşları, kıyı kuşları, ötücüler ve yırtıcılar başlıkları altında toplayabiliriz. Buradaki 5 kategoride bahsedilen kuş türlerinin tümünün “evi” sazlıklardır. Dünya Kuşları Koruma Kurumu’nca geliştirilen bilimsel kriterlere göre Mogan Gölü Türkiye’deki 184 Önemli Kuş Alanından biridir. 150’den fazla kuş türüne yılın farklı dönemlerinde ev sahipliği yapar. AB Çevre Koruma Mevzuatı uyarınca doğal özellikleri korunarak kullanılması gerekli alanlara adaydır. Gölün uluslararası öneme sahip olmasını sağlayan türler arasında nesli dünya ölçeğinde tehlike altında bulunan üç kuş türü bulunmaktadır. Bunlar, dikkuyruk (Oxyura leucocephala) ve pasbaş Patka (Aythya nyroca) adlı ördek türleri ile küçük kerkenezdir (Falco naumanni). Türkiye bu türleri ve yaşam alanların korumayı Bern Sözleşmesini imzalayarak taahhüt etmiştir. Göl kıyısındaki bir alanda aynı zamanda yanardöner (Centaurea tchihatcheff ii) adlı dünyada sadece burada yaşayan bir bitki yaşamaktadır.