Gölbaşı Belediyesi Turizm Rehberi

Mogan ve Eymir Gölleri

Mogan ve Eymir Gölleri

Mogan gölü Gölbaşı ilçesinin güneyinde, Eymir gölü ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi sahası içerisinde Gölbaşı ilçesinin kuzeyinde kalmaktadır. Her iki göl Ankara-Konya devlet yolunu da kesen beton bir kanalla bağlıdır. Mogan ve Eymir gölleri havzası, su kaynakları ile birlikte yüzey şekilleri, yer ve toprak yapısı, iklim özellikleri ve canlı varlıkları ile çok hassas bir dengeye sahip eko-lojik bir sistemdir. Havza ekosistemi, Orta Anadolu’da Tuz gölüne kadar uzanan, Güney ve Güneydoğu Ankara bölgesi ekosistemi ile bir bütünlük oluşturmaktadır. Göllerin içinde bulunduğu vadinin devamında İmrahor vadisi yer almaktadır.

Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Mogan ve Eymir gölleri birbirleriyle yerüstü ve yeraltından bağlantılı olarak 971 km2 genişliğinde bir havza içerisinde yer almakta olup, aralarındaki 3 m.’lik kot farkı nedeniyle yüzey suyu akımı Eymir gölüne doğrudur. Mogan gölünün alanı 561ha, göl uzunluğu 5500 metre, göl çevresi uzunluğu 14 km’dir.