Gölbaşı Belediyesi

GÖLBAŞI BELEDİYESİ 2020-2024 STRATEJİK PLAN HAZIRLIKLARI

BİLİNİRLİK

BELEDİYENİN İMAJI

BELEDİYE ÇALIŞMALARI

AÇIK UÇLU SORULAR

KURUMUN TÜRÜ

Kamu Kuruluşu Özek Sektor Üniversite Sivil Toplum Kuruluşu Diğer

1) Belediye hizmetleri ve görevleri ile ilgili bilgi düzeyinizi nasıl değerlendirirsiniz?

Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
(1 en az, 5 en çok)

2) Belediye ile ilgili bilgilere hangi kaynaktan ulaşıyorsunuz?

3) Gölbaşı Belediye'sinin imajı ile ilgili aşağıdaki konuları değerlendiriniz.

No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
2 Adil
3 Güvenilir ve saygın
4 Şeffaf ve hesap verebilen
5 Tarafsız
6 Kaliteye önem veren
7 Verimli Çalışan
8 Katılımcılığa önem veren
9 Doğaya/çevreye saygılı
10 Yenilikçi ve gelişmeye açık
11 Çalışkan
12 Dinamik ve hareketli
13 Çözüm odaklı/yapıcı
14 Erişilebilir
15 Gelişen teknolojiye uyum gösteren
16 Soru ve sorunlara duyarlı
17 Yetkin çalışanlara sahip
18 Yasalara uygun davranan
19 Etik değerlere uyan
20 İnsan odaklı ve insana saygılı
21 Sosyal belediyecilik anlayışı taşıyan

4) Aşağıdaki konuları değerlendiriniz.

KURUMSAL ÇALIŞMALAR
No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
1 Kurumunuz, Gölbaşı Belediye’sinin bir "Dış Paydaşı"dır
2 Kurumunuz, Gölbaşı Belediyesi ile etkin koordinasyon içerisindedir.
3 Gölbaşı Belediyesi, benzer belediyeler içerisinde adından sıkça söz ettiren tanınmış, etkili bir belediyedir.
4 Paydaşlar, olası problemlerde üst yönetime ve yetkililere kolaylıkla ulaşmaktadır.
5 Gölbaşı Belediyesi paydaşlarla, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile etkili koordinasyon ve işbirliği sağlayan bir belediyedir.
YÖNETSEL ÇALIŞMALAR
No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
6 Gölbaşı Belediyesi hizmetlerin sunumunda kararlılık ve süreklilik gözetmektedir
7 Gölbaşı Belediyesi hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda tarafsız davranmaktadır.
8 Gölbaşı Belediyesi kamu kurumları ile müşterek projeler üretmekte, kurumlara destek olmaktadır.
9 Gölbaşı halkının görüş, öneri, dilek ve şikâyetleri dikkate alınmaktadır.
10 Hizmetlerinin doğru, etkili ve kararlı biçimde yürütebilmesi için geliştirilen politikalar yeterlidir.
ALTYAPI ÇALIŞMALARI
No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
11 Gölbaşı Belediyesi imar planlarının hazırlanmasında, denetlenmesinde gerekli çalışmaları yapmaktadır.
12 Gölbaşı Belediyesi, mimari projelerin hazırlanmasında etkilidir.
13 Yol açma, yol bakım ve kaldırım yapım hizmetlerine önem vermektedir.
KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR
No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
14 Gölbaşı Belediyesi, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden Ankara’nın gelişmesine katkı sağlamaktadır.
15 Gölbaşı Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleriyle toplumsal gelişime katkı sağlamaktadır.
16 Gölbaşı Belediyesi, kültür, sanat ve spor etkinliklerine çocuk, genç, kadın ve yaşlı tüm vatandaşların katılımını sağlamaktadır.
17 Gölbaşı Belediyesi, paydaşlarının ve toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini tespit etmek ve çözüm üretmek için gerekli önemi göstermektedir.
18 Gölbaşı Belediyesi, çağdaş yaşam şartlarını sağlamak için gerekli proje ve planlamaları yapmaktadır
19 Halkın bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik etkinlik ve hizmetlere önem vermektedir.
20 Sosyal belediyecilik anlayışı ile örnek çalışmalar yapmaktadır.
SOSYAL ÇALIŞMALAR
No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
21 Gölbaşı Belediyesi’nin dar gelirli, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilere yaptığı gıda, temizlik malzemesi, yakacak gibi çeşitli yardımları takdir edilmektedir.
22 Eğitim kurumlarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi ve öğrencilere yapılan yardımlar takdir edilmektedir.
23 Gölbaşı Belediyesi’nin çocuk, yaşlı, engelli, şehit-gazi ve ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmetleri yeterli düzeydedir.
24 Düğün, cenaze, mevlit vb. hizmetleri yeterli düzeydedir.
ÇEVRE, SAĞLIK ve GÜVENLİK YÖNÜNDE ÇALIŞMALARI
No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
25 Gölbaşı Belediyesi, yeşil alan düzenlemesi ve çevreyi korumada duyarlıdır.
26 Gölbaşı Belediyesi, halkın nefes alacağı alanlar oluşturma konusunda (park, bahçe, mesire alanı) duyarlıdır.
27 Atık yönetimi konusunda duyarlıdır. Çevre bilincini artırmak için örnek çalışmalar yapmaktadır.
28 Gölbaşı Belediyesi, halkın güvenliği ve huzuru için yaptığı çalışmalar yeterli düzeydedir.
29 Gölbaşı Belediyesi, ayakta teşhis ve tedavi hizmetinde başarılıdır..
30 Evde sağlık hizmetleri verme hususunda yeterlidir
31 Halkın sağlığını önemsemekte ve çevre temizliğine önem göstermektedir
BÜTÇE, BASIN, YAYIN ve TANITIM ÇALIŞMALARI
No Bilgim Yok Zayıf Orta İyi Çok İyi
32 Gölbaşı Belediyesi yazılı ve görsel basında yeterli oranda yer almaktadır.
33 Web sitesi, kurumsal imajın yükseltilmesinde yeterli düzeydedir.
34 e-Belediye hizmetleri ve internet üzerinden gerçekleştirilen hizmetler kolaylık sağlamaktadır.
35 Gölbaşı Belediyesi, bütçe kaynaklarından hizmet üretimine en yüksek payı ayırmaktadır.

5) Belediyemizin en başarısız bulduğunuz ve dolayısıyla geliştirilebileceğini düşündüğünüz yönü hakkında görüşlerinizi belirtiniz.

6) 2020-2024 döneminde Belediyemizin öncelik vermesini istediğiniz 5 konuyu öncelik sırasına göre belirtiniz.

7) Kurum/Kuruluşunuz ile Gölbaşı Belediyesi arasında yaşanan herhangi bir sorun var mı? Var ise çözüm önerisi ile belirtiniz.

8) Belediyemizin sahip olduğu ve önümüzdeki dönemlerde başarılı olmasında temel dayanak oluşturacak “Güçlü Gördüğünüz Yönleri” nelerdir? Nedenleri ile belirtiniz.

İş Birliği Nedenleri
1
2
3
4
5

9) Belediyemizin “Zayıf Gördüğünüz Yanları” nelerdir? Nedenleri ile belirtiniz.

İş Birliği Nedenleri
1
2
3
4
5

10) Belediyemizin başarısını artırabileceğini düşündüğünüz “Ne Gibi Fırsatlara” sahiptir? Nedenleri ile belirtiniz.

İş Birliği Nedenleri
1
2
3
4
5

11) Sizce Belediyenin var oluş sebebi nedir? (Bir cümle ile belirtiniz).

12) Belediyemizi gelecekte nerede görmek istiyorsunuz? (Bir cümle ile belirtiniz).