E-Mail
info@ankaragolbasi.bel.tr

İletişim: 0312 485 55 55
G.O.P Mah. Sahil cad. No:3 Gölbaşı


Gölbaşı Kent Çiftliği Fiziki ve Kurumsal Altyapısının Oluşturulması Fizibilitesi “Kırsal Kalkınmanın Önü Kent Çiftliği ile Açılacak”

Projenin Amacı; Gölbaşı'nın doğal, yapılı, sosyal ve ekonomik çevre bileşenlerinin bütüncül yaklaşımlarla değerlendirilmesiyle, İlçe bütününde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına ve model bir kent olarak gelişimine katkı sunmak projenin amacını oluşturmaktadır.

Projenin Hedefi; Proje, bostanları, seraları, açık hava etkinlik alanı, mini müze yapısı, butik işleme tesisleri, hayvan barınakları, eğitim olanakları, kafesi, doğal ve yerel ürün satış birimleriyle, her yaş grubundan kentli için doğa ve toprak ile temas edebileceği, kendini rehabilite edebileceği bir kentsel açık alan oluşturulması hedeflenmiştir.

Projenin Son Durumu; Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen  “Kent Çiftliği Projesi Fizibilite” çalışmasına başlanmıştır. Çalışma; 7’den 70’e herkesin şehir merkezinde doğayla, tarımla, toprakla buluşacağı, üretim anlayışının fikirden, marka değeri taşıyan ürünlerin canlanacağı bütüncül bir anlayış içermesi açısından da Türkiye’de üretilen tek örnek bir fizibilite olması bakımından da büyük önem taşımaktadır.