Untitled Document

Gölbaşı Belediye Başkanlığı Arabuluculuk Komisyonu

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde uygulanacak usul ve esaslar düzenlenmiştir.

12.10.2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile idarelerin taraf olduğu ve kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacakları ile işe iade taleplerine dair uyuşmazlıklarda başvurulmuş olması dava şartı olarak belirlenmiştir.

Arabuluculuk Komisyonunun sekretarya işleri Hukuk İşleri Müdürlüğü sekretaryası tarafından yerine getirilmektedir.
Asil Üyeler
Halis YILDIZ İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü h.yildiz@ankaragolbasi.bel.tr
Burhan KAVAK Mali Hizmetler Müdür V. b.kavak@ankaragolbasi.bel.tr
Ümit MERMERTAŞ Avukat – Hukuk İşleri Müdür V. u.mermertas@ankaragolbasi.bel.tr


Yedek Üyeler
Rasim YANIK Kültür ve Sosyal İşler Müdürü r.yanik@ankaragolbasi.bel.tr
Kurtuluş ÇİFTÇİ Zabıta Müdürü k.ciftci@ankaragolbasi.bel.tr
Yusuf DEMİR Avukat y.demir@ankaragolbasi.bel.tr


Tel : 0312 485 55 55