Basın ve Yayın Müdürlüğü
Oğuz YÜCEL
Basın ve Yayın Müdürü

TELEFON : 0312 485 55 55
E-MAİL : oguzyucel@ankaragolbasi.bel.tr


Belediye Meclisinin 09.03.2017 tarih ve 113 sayılı karar gereğince Basın ve Yayın Müdürlüğünün Görevleri

1)Belediye birimlerinin her türlü hizmet ve faaliyetlerini sözlü, yazılı ve görüntülü basın yayın yoluyla kamuoyuna tanıtmak, Belediye çalışmalarının medya kuruluşlarına anlatıldığı basın toplantılarını düzenleme, basına demeç vermek, afiş, haber bülteni hazırlamak, duyurular yapmak,
2)Belediye birimlerinin hizmet ve faaliyetlerine ilişkin sözlü, görüntülü ve yazılı basında çıkan haberlerin takip ve tespitini yapmak, bu haberleri cins ve konularına göre sınıflayarak arşivlenmesini sağlamak,
3)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak; Gölbaşı Belediyesi resmi web sitesinde (www.ankaragolbasi.bel.tr) yayınlanmak üzere Bilgi İşlem Şefliğine fotoğraf, video ve yazılı olarak veri akışı sağlar, yazılı ve görsel medya kuruluşlarına düzenli olarak iletir.
4)Belediye ve birim müdürlüklerinin çalışmalarının fotoğraflanmasını ve kamera kaydının alınmasını sağlar, tümünü arşivinde tutar. Belediye ile ilgili yazılı ve görsel basında çıkan tüm haberleri her gün takip eder.
5)Belediye faaliyetlerini ve Gölbaşı’nı anlatan broşür, kitapçık, kısa film veya belgesel formatında CD - DVD’ler hazırlatır.
6) Müdürlüğün etkinlik ve faaliyetlerini duyurmak için pankart ve afiş hazırlatmak, hazırlanmış olan afişleri ve pankartları uygun görülen yerlere astırır.
7)Sosyal ve kültürel içerikli dergi, kitap, broşür, bülten ve belgesel hazırlar.
8)Medya mensuplarının Gölbaşı Belediye Başkanı ile görüşme taleplerini iletir ve Başkanın programına göre uygun tarihlerde görüşmelerini sağlar.
9)Gölbaşı Belediyesi’nin medyada haber olma oranlarıyla ilgili istatistik verileri tutar ve analizlerin yer aldığı raporlar hazırlar.
10)Belediyenin faaliyet raporuna esas olan fotoğraf ve dökümanlar hazırlar.
11)Ulusal, uluslararası ve yerel fuarlar için stant hazırlıkları yapar.
12)Belediye faaliyetlerinin tanıtımı ve duyurulması için ilanlar hazırlatır ve Basın İlan Kurumu vasıtasıyla basına ilan verir, TV programlarının düzenlenmesini sağlar.
13)Belediye ve Belediye Başkanının sosyal medya hesaplarını yönetir; Belediye ile ilgili soruları ilgili Birim Müdürleri ile görüşerek cevaplar ve paylaşır.
14)Belediye Başkanlığı için uluslararası projelere ve yarışmalara başvurular yapar. Basın ve Yayın Müdürü projenin koordinatörü olarak proje iş-işlemlerini yürütür ve proje evraklarını imzalar.
15) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan dayanıklı taşınır mallar ile dayanıklı taşınırların bakım ve onarımı için gerekli olan her türlü yedek parça ile tamir takımı ve bakım onarım malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak.
16) Müdürlük hizmetlerinde kullanılacak olan tüketim malzemelerini uygun şartlarda ve zamanında temin etmek üzere; satın alma ve ihale işlemlerini koordine etmek ve gerçekleştirmek, kabullerini yapmak, ilgili alt birim yada personele sevk ve teslimatını yapmak.
17) Müdürlük hizmetlerinde kullanılan makinaların; her türlü tamir ve bakımları ile ikmal işlerini yaptırmak, bunların her an çalışır ve hizmeti yerine getirir durumda olmalarını sağlamak.
18) Harcama yetkilisi olarak harcama talimatı verir ve giderin gerçekleştirilmesini sağlar, gerçekleştirme görevlilerini belirler ve görevlendirir. Müdürlükte çalışan işçilerin varsa mesailerini onaylar; İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne iletir.