Untitled Document
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Bayram YILDIRIM
Destek Hizmetleri Müdürü

TELEFON : 0312 485 52 50 - 0312 485 52 62
E-MAİL : b.yildirim@ankaragolbasi.bel.tr

Müdürlüğün görev alanı ve teşkilat yapısına göre oluşturulan alt birimler ile aşağıdaki görev,yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

a) İdari İşler Birimi ile:

Belediyeye ait binaların periyodik bakım, onarım ve rutin temizliğini yapar. Belediyeye ait tüm birimlerin ve hizmet binalarının güvenliğini sağlar. Memur personele öğle yemeği yardımı sağlar. İşçi personele TİS gereğince yapılması gereken sosyal yardımlara ilişkin alımları yapar. Belediyenin telefon, telsiz, faks vb. haberleşmelerini sağlar ve sistemin bakım, onarım işlerini yürütür. Personel servis ve sefer hatlarını düzenler ve takip eder. Araç havuzunda toplanan araçların müdürlük görevlerinde etkin ve verimli kullanımını sağlar. Belediye birimlerinin ısıtma, soğutma sistemleri ile asansörlerin bakım ve onarımını sağlar. Belediye binalarına ait elektrik, su, telefon, doğalgaz ve diğer yakacak giderlerinin takibi ve ödeme işlemlerinin takibini yapar. Belediye çay ocaklarının işletilmesi faaliyetini yürütür.

b) Satınalma Birimi ile:

İhtiyaç duyulduğunda mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalesini yaparak diğer birimlere destek sağlar. Belediye birimlerinin ortak kullanım malzemelerinin (temizlik, kırtasiye vb.) alımının yapılmasını sağlar.

c) Sivil Savunma Birimi ile:

Afet ve Acil Durum Planı gereği gerekli önlemleri alır, eğitim ve tatbikatların yapılmasını sağlar.

Müdürlük ayrıca Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.