Veteriner İşleri Müdürlüğü
Fuat HAKKI KAYA
Veteriner İşleri Müdürü

TELEFON : 0312 485 54 52-51
E-MAİL : f.kaya@ankaragolbasi.bel.tr

Hayvan hastalıklarının yayılmasını önler. Sokak hayvanlarının koruma, kontrol, bakım ve rehabilitasyonunu sağlar. Belediye sınırları içerisinden başka bir bölgeye sevk edilecek olan hayvan ve hayvansal ürünlere menşe-i şahadetnamesi evrakı düzenler. İlçe Kurban Komisyonu kararlarına uygun olarak kurban hizmeti verir. İl Hayvan Koruma Kurulunda Belediyeyi temsil eder. Müdürlük ayrıca oluşturulan Denetim Ekiplerinde Denetim görevini yapar ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.