Zabıta Müdürlüğü
Kurtuluş ÇİFTCİ
Zabıta Müdürü

TELEFON : 0312 485 51 85-96
E-MAİL : k.ciftci@ankaragolbasi.bel.tr

Belediye sınırları içerisinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

İş Yeri Açma Çalışma Ruhsatlarına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümleri bu kanun ve yönetmeliği bağlayan diğer kanunlara istinaden belediyemiz sınırları içerisinde Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki Ruhsat ve Denetim servisinde yönetmelikte belirtilen sıhhi, 2. sınıf gayrisıhhi ve 3. sınıf gayrisıhhi işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılması ve yönetmelikteki niteliklere uygunluğun denetlenmesi konusundaki görevleri yerine getirir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının verdiği olur yazısına istinaden Canlı Müzik İzni Belgesi düzenler.

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi Türkiye kara sularında geçerli olup, Bağlama Kütüğü kayıt servisinde gemi, deniz ve içsu araçlarının kaydı, vizesi (Muayenesi), nakil ve satış işlemlerinin yapılmasını sağlar

Ölçu ve tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerini yapmak.