Sağlık İşleri Müdürlüğü
Mustafa ŞİMŞEK
Sağlık İşleri Müdürü

TELEFON : 0312 485 54 30
E-MAİL : m.simsek@ankaragolbasi.bel.tr

Bölge halkı ve Belediyede çalışan memur personel ile bakmakla yükümlü oldukları yakınlarının muayene ve tedavisini yapar, gerekli görülenleri 2 ve 3ncü basamak sağlık kuruluşlarına sevk eder. Poliklinik, Laboratuvar ve Radyoloji Ünitesi gibi birimleriyle koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri sunar. Acil vakalarda ilk yardım yaparak gerekli görülenleri üst basamaktaki sağlık kuruluşlarına sevk eder. Sıhhi ve gayri sıhhi 2 ve 3ncü sınıf iş yerlerini denetler. Halkın sağlığını ilgilendiren her türlü konuda halk sağlığı hizmeti verir. Yaz aylarında Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak sivrisinek ve karasineklerle mücadele çalışmalarını yürütür. Ölü muayenesi yaparak defin ruhsatı verir ve cenaze hizmeti sunar ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.