Untitled Document
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Hakan GÖÇER
Park ve Bahçeler Müdürü

TELEFON : 0312 485 52 70
E-MAİL : hakangocer@ankaragolbasi.bel.tr

Kişi başına düşen aktif ve pasif rekreasyon alan miktarını artırarak, sağlıklı ve uygar bir kent görünümü için, standartlar seviyesine ulaşmış park ve bahçe, çocuk bahçesi, spor sahaları, yaya bölgeleri ve yeşil alan tesis edilecek yerleri tespit eder ve bu alanların etüt, proje ve uygulamalarını yapar veya yaptırır. Yapılan bu alanların bakım, onarım,koruma ve işletmesini sağlar. Kuruluş için gerekli olan bitkisel materyali temin için fidanlıklar, seralar kurar/kurdurur. Park bahçe, çocuk oyun alanı, spor alanı tanzimlerinde kullanılan oyun ve oturma grupları, spor aletleri ve diğer kent mobilyalarının atölyede üretimini sağlar veya ihtiyaç halinde satın alma yolu ile temin eder. Yaya bölgelerinin tanzimini yapar. Yeni parklara isim veya numara verilmesini sağlar. Müdürlük ayrıca ağaçlandırma yaparak bu alanların bakımını temin eder ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.


Adres: Bahçelievler mah. 162. cad. No:7