İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Güliz ARAS
İmar ve Şehircilik Müdürü (Vekil)

TELEFON : 0312 485 55 55
E-MAİL : g.aras@ankaragolbasi.bel.tr

Stratejik Amaç: Gölbaşı’nın kentsel gelişiminin sağlaması; sosyal ve kültürel donatı alanları ile bütünleşen düzenli ve sağlıklı bir kent oluşturulması amacıyla imar planlarını bu doğrultuda yaparak kentimizin bu prensip ile büyümesi amaçlanmaktadır.

Stratejik Hedef 1: Planlama sürecinde Gölbaşı Belediye sınırları içinde Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırlarında,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce,diğer alanlarda ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yapılaşmaya açılmış bütün alanların imar planları ve imar uygulamalarını tamamlamaktır.

2: İmar Planı ve İmar uygulaması bitirilmiş yerde imar kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapı ruhsatını vermek,devam eden inşaatların proje ve eklerine uygun olarak inşaatların yapımı sağlanarak; depreme, yangına, ısı yalıtımına uygun ,yaşanabilir kentin büyümesi amaçlanmaktadır.

İdari ve Mali İşler Şefliği
(Zehra ÇİMEN)
İdari İşler
Banu OKAN
Mali İşler Servisi
Metin KAYA
Banu OKAN
Derya DOĞAN
Arşiv Servisi
Ufuk ÜLKER
Kerim YÜKSEL
Erol ÖZDEMİR
Planlama Şefliği
(Filiz SÜMER)
Planlama Servisi
Erdinç KIY
Kürşat Ali ARIKAN
Betül AYTAŞ
Enis KÖKSOY
Seda OKUMUŞ
Kemal ARAS
Kaan ASLAN
Betül YILDIRIM
İmar Çapı Servisi
Feyzi ÖZDEMİR
Harita Şefliği
(Engin KAMANLI)
Harita Servisi
Uğur YUMRUKTAY
Çağrı AKDERE
Pakize OKMAN
Celil SEZEN
Can OKAN
Ruhsat Şefliği
(Saygın COŞKUN)
Ruhsat Servisi
Hicran KOÇAK ANŞİN
Emre KUYRUKÇU
Sezgin GÜNERİ
Yapı Denetim ve İskan Şefliği
(Ahmet ODABAŞI)
İskan Servisi
Tülin KARAKAYA
Fatma GEÇİLİ
Yapı Denetim Servisi
Sefa DELİGÖZ
Yasin KIBRİZ
Yiğit İrfan DİNÇER
Temel Vize Servisi
Ahmet KARADEMİR
Tansel EYLEVLER
Coğrafi Bilgi Sistemleri Şefliği
(Gülru ERASLAN)
Hücre Veri Servisi
Füsun MUMCUOĞLU
Gamze BAĞCI
Yazılım, Analiz ve Raporlama Servisi
Volkan YILMAZ
Kaçak Yapılar Şefliği
(Uğur BAYAR)
Kaçak Yapılar Servisi
Müjdat PEHLİVAN
Muzaffer ÜSTÜNBAŞ
Fevzi KÜÇÜK
Remzi BİLGİN
Aziz TİLKİOĞLU
Mehmet Alper BİLGİN
Abdullah ÖZKAN
Berk Serkan AKGEYİK
Riskli Yapılar Servisi
Serdar ERMİŞ
Proje Şefliği
(Selcan TURŞAKÖZ)
Proje Servisi
Derya KAPLAN
Sevil Karabulut
Statik Proje Servisi
Ömer ZENGİN
Tesisat Proje Servisi
Burak AVŞAR
Derya DOĞAN
Zemin Etüt Servisi
Hatice BARIŞ
Yol Kotu Servisi
İ.Yetkin ANAYURDU