SORUNLARA YERİNDE ÇÖZÜM
02 Temmuz 2019
Vatandaşın sorunlarına yerinde çözüm arayan Belediye Başkanı Ramazan ŞİMŞEK; yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleriyle birlikte Oyaca Mahallesi’ne giderek, mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Kamuya ait mera alanlarına müdahale edilmesi nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanan vatandaşları; yetkili makamlarla açık telefon görüşmesi yaparak, uğradıkları cezanın sebebi hakkında bilgilendirirken, ‘belediyenin ceza kestiği’ yönündeki yanlış anlaşılmaları da düzeltti.

Belediyemizin Dahli Yoktur

Mahalle statüsüne geçmeden önce, meraların amacı dışında kullanıldığı durumlarda Tarım İl Müdürlüğü’nün gerekli cezai işlemi muhtarlar kanalıyla muhataplarına ulaştırırken, mahalle statüsünü kazandıktan sonra ise aynı işlemi belediyeler kanalıyla ulaştırdığına dikkat çeken Başkan Şimşek: “Bu konu ile ilgili olarak hemşehrilerimiz yanılgıya düşerek, Gölbaşı Belediyesi’nin kendilerine ceza kestiği kanaatine varmışlar. Kesilen cezalarda belediyemizin en ufak bir dahli yoktur. Tarım İl Müdürlüğü meralarla ilgili olarak yasalara aykırı kullanım nedeniyle gereken cezai işlemin tebliğini eskiden muhtarlar kanalıyla yaparken, mahalle statüsüne geçtiğiniz için belediyemiz kanalıyla gerçekleştirmiştir” dedi.

Tarım Müdürlüklerinde Komisyon Kurulacak

Tarım İl Müdürlüğü’nün bağlı olduğu yasaları uyguladığını, vatandaşların da mera kullanımıyla ilgili hak ve sorumluluklarına dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Şimşek: “Meralarla ilgili olarak yapılması gereken neyse yapacağız. İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde kurulacak olan komisyonda nerede yanlış yapıldıysa tespit edip, o sorunu çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Oyaca Mahallesi’nde yapılmakta olan cami inşaatını inceleyen Başkan Şimşek, mahalle sakinlerinin hafriyat, araç gereç ve malzeme taleplerini not ederek, belediye imkanları ölçüsünde katkı sağlamaya çalışacaklarını belirtirken, karşılaştığı çocuklara da hediyeler vererek sevindirdi.