Untitled Document
Zabıta Müdürlüğü
Kurtuluş Çiftçi
Zabıta Müdürü

TELEFON : 485 51 86-87-90
E-MAİL : @ankaragolbasi.bel.tr

Zabıta Müdürlüğü Bünyesinde Belediye mevzuatı gereği ekonomik hayatın düzenlenmesi ve denetlenmesi konusunda Belediyeye verilen görevlerle Belediye Meclis ve Encümeninin bu konuda koymuş olduğu emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlar. Tüketicinin Korunması hakkındaki Kanuna uygun olarak vatandaşlara yardımcı olur. Ölçü ve Tartı aletlerinin muayene ve damgalama işlerinin yapılmasını sağlar.2 ve 3ncü sınıf gayri Sıhhi iş yerlerine, Açılması İzne Tabi iş yerlerine ruhsat verir. İş yerlerine Hafta Tatili Çalışma İzni verir. Gıda üreten ve gıda ambalajı işi yapan 2 ve 3ncü sınıf Gayri Sıhhi iş yerlerine Gıda Sicil Belgesi verir. Ruhsat ve Denetim Şefliği; Belediye Kanunu ve İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair kanunla verilen bu görevleri, İş yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve Müdürlüğün Çalışma Esasları Yönetmeliğine göre yerine getirir. Ayrıca iş yeri Denetimi ile ilgili oluşturulan İş yeri Denetimi Ekibinde görev yapar ve Makamca verilen benzeri görevleri yerine getirir.